Geregistreerd Rebalancer

Knipsel

Ik ben lid van onderstaande verenigingen en organisaties:


LVNT: Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten.
https://www.lvnt.nl


Rebalancing Nederland
Rebalancing Nederland (rebalancing-nederland.nl)


RBCZ  is Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
www.rbcz.nu
De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerde bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen.
De praktijk houdt zich aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. RBCZ heeft een “Afwegingskader bij de Meldcode, Huiselijk geweld en kindermishandeling” opgesteld .


SCAG is Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen
www.scag.nl
De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen– opgericht in 2016 – is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

Het bewust worden, inzicht krijgen en loslaten van oude emoties en ervaringen, heb ik zelf ervaren als een bevrijding. Bevrijd worden van de onverwerkte emoties die mij stuurden in mijn leven.’